Google+
  • Dansk sprog
  • English Language

Gratis e-guides

E-guide med 9 siders tips til konflikthåndtering.

Sådan tager du brodden ud af enhver konflikt!

Få e-guiden med 80% af mine bedste råd direkte i din indbakke plus kvit og frit abonnement på nyhedsbrevet. Ja tak - giv mig straks en 9 siders guide!


Følg mig på Facebook!

Gratis tips til dig om kommunikation og konflikthåndtering på Facebook!

Jeg bruger blandt andet test's der kan tage diagnosen på teamet!

Jeg er autoriseret Facilitator af Team Diagnostic, Team leder view, værktøjer udarbejdet af Team Coaching International, USA.

Ring til 3027 3400 for at høre mere om testene

TDA Team Diagnostic Assesment

Værktøjet bygger på den overbevisning, at et team er et system. Et system er defineret som et sæt af interagerende enheder, med indbyrdes afhængige relationer imellem sig.

Formålet med test værktøjet er, at synliggøre team systemet for sig selv. Hvert eneste af de 80 spørgsmål, som bevares via internettet, er koblet op på 14 styrker. Team Diagnostic er en model og en metode.

Testen er udarbejdet udfra en systemisk tankegang og er kombineret ud fra elementer af systemisk teori, den anderkendende tilgang, følelsesmæssig intelligens, positiv psykologi og organisations teori. www.teamcoachinginternational.com

DI Diversity Icebreaker:

• Et godt værktøj i forhold til at få opmærksomhed på forskelligheder og styrker i et team. At disse forskelligheder og styrker udnyttes positivt i forhold til fremtidige tanker og opgaver.
• Kræver at der i forvejen er et godt psykisk arbejdsmiljø og åbenhed i gruppen.
• Teammedlemmerne kategoriseres i 3 personlighedstyper: Blå – konkret praktiske + Røde – Sociale + Grønne – Kreative
• Testen er let at gå til, har enkle spørgsmål – let forståelig og videnskabelig veldokumenteret.
• Testen er udarbejdet af Bjørn Z. Ekelund, Adm. Dir. I Human Factors AS, Norge. Bjørn Z. Ekelund er i Norge tildelt prisen “Årets konsulent 2008” for sit internationale gennembrud med værktøjet “Diversity Icebreaker). Udviklet i 1995. Der forskes fortløbende i testen. Læs mere på human-factors.no
• Testen tager ca. 10 min at besvare.


Testen giver bl.a. teamene:

• Mulighed for at få indsigt i kommunikationsudfordringer
• Skaber harmoni, entusiasme, refleksion og inspirer til forandringer i menneskelige samspil.
• En mere åben kommunikation
• Respekt og lydhørhed i kommunikationen imellem teammedlemmer
• Tillid og fortrolighed imellem medlemmerne i teamet


 Team Performance Inventory (TP)-testen:

• Et værktøj som bruges til teamudvikling, til projektteams, lederudviklingsprocesser og i ændringsprocesser. 86 spørgsmål – tager ca. 20 min. at besvare. Derefter behandles dataene i en database i Norge.
• Der laves profiler for såvel teamet som helhed og for det enkelte teammedlem sammenlignet med teamet. Testen kortlægger hvordan teamet fungere.
• Hver deltager får sin egen individuelle profil samt den totale profil for teamet.
• Mulighed for lederfeedback. Flere af spørgsmålene går på lederskab. Lederen får en 180 graders lederfeedback, dette er en specifik del af profilen. Denne del kan udelades, hvis man ikke ønsker at lederen skal vurderes i samme proces. Ledelsesfeedbacken, har flere lighedspunkter med DI.
• TPI + lederfeedback er et godt værktøj i etablerede team. Testen fremmer en større åbenhed og nærhed i forholdet til team-medlemmerne og deres forhold til fælles processer.
• Testen kræver et godt psykisk arbejdsmiljø.


Testen giver bl.a. teamene:

• Mulighed for at vurdere sig selv på faktorer relevante for effektivitet og mål
• Fremmer forståelsen af her – og - nu situationen i teamet
• Giver anledning til at drøfte målsætninger og spilleregler for udvikling af teamet
• Giver et billede af tilfredsheden i teamet
• Fremmer teamets evne til at håndtere sin egen læringscyklus
• Skaber fokus på de processer, som skaber bedre resultater

Læs mere på human-factors.no

 

TeamReflector TM:

• Er en videreudvikling og en kortere version af TPI-testen.
• TeamReflector TM er et godt værktøj i etablerede team. Testen fremmer en større åbenhed og nærhed i forholdet til team-medlemmerne og deres forhold til fælles processer.
• Testen baseres på en enkel teoretisk model: ”Input – processer – output”
• Jeg udleverer den individuelle profil til det enkelte teammedlem. Teammedlemmerne bestemmer selv, hvordan de vil informere de øvrige teammedlemmer og hvad der er relevant for teamet at vide. TeamReflector kan også anvendes anonymt uden de individuelle profiler og kun med teamprofilen.
• 33 spørgsmål som kan besvares på ca. 10 min. Dataene efterfølgende i en database i Norge.
• Bruges ligesom TPI-testen til teamudvikling, til projektteams, lederudviklingsprocesser og i ændringsprocesser.
• Der laves profiler for såvel teamet som helhed og for det enkelte teammedlem sammenlignet med teamet.
• Testen baseres på en enkel teoretisk model: ”Input – processer – output”
• Testen kræver et godt psykisk arbejdsmiljø og forudsætter at teamet har selvbestemmelse og medindflydelse på medarbejder sammensætningen i teamet.

Testen giver det samme til teamene som TPI-testen.

Læs mere på human-factors.no

Ring på 3027 3400 og hør, hvordan teamcoaching kan hjælpe jer.
 

 
 
Nyhedsbrev - Tilmeld dig og få et gratis hæfte!